.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
 La Fundació  

La Fundació Alfonso Comín va ser creada l’any 1983. Els seus principals objectius han estat publicar l’Obra Completa d’Alfonso Comín i treballar en la línia del compromís social, polític i religiós que va animar la seva vida. La Fundació és una institució independent de tot grup polític, econòmic o religiós, la qual cosa li confereix gran llibertat a l’hora d’abordar els temes que considera prioritaris.

La Fundació treballa des de diferents vessants. Per una banda, amb la concessió cada any del Premi Internacional Alfonso Comín, vol posar de manifest situacions límits i injustes, i a la vegada fer un reconeixement públic a persones o col·lectius compromesos en la tasca de construir un món més just, afirmant els valors que van impregnar la vida i l’obra d’Alfonso Comín.

Per una altra banda, a través de seminaris, cursos, cicles de conferències i fòrums de debat, vol donar una informació seriosa i contrastada sobre greus problemes que afecten el món actual, oferint elements de reflexió que ajudin a crear una opinió crítica i una actitud solidària, orientades cap a la transformació de la societat. Per això, compta amb la col·laboració d’especialistes i experts en els diferents àmbits que es tracten. La temàtica que s’aborda és molt àmplia: des de temes polítics i econòmics als conflictes internacionals, l’ecologia, la immigració, les relacions Nord Sud entre altres. Tots ells enfocats d’una manera oberta, dialogant, i, al mateix temps, sense ambigüitats en l’anàlisi, amb una postura clarament progressista i d’esquerres, com correspon a la Fundació que ha rebut el llegat d’Alfonso Comín.

La Fundació ha realitzat projectes de cooperació per al desenvolupament vinculats als Premis Internacionals concedits, tots ells conseqüència del treball de sensibilització realitzat prèviament.

La Fundació té com a objectiu fonamental donar a conèixer el pensament i l’obra d’Alfonso Comín. Amb aquesta finalitat, ha editat la seva Obra Completa en set volums, des del convenciment que la seva lectura és un impuls per tal de treballar amb valentia i rigor els problemes reals de la nostra societat.

En col·laboració amb altres editorials, es publiquen llibres que recullen alguns dels seminaris i cicles de conferències que organitza. A més, edita la col·lecció "Memòria", en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, que conté els discursos dels Premis atorgats cada any. Per altra banda, la Fundació dóna suport a totes les investigacions acadèmiques sobre la vida i l’obra de l’Alfonso Comín, facilitant el seu arxiu, documentació i informació.

La Fundació està formada pel Patronat i els Membres Fundadors Protectors. Els “Amics de la Fundació” és una instància oberta a tothom que permet fer un seguiment de les activitats de la Fundació i rebre gratuïtament els llibres i les publicacions que edita. La Fundació obté finançament, per a les activitats i projectes de cooperació que realitza, a través de les convocatòries d’institucions públiques i privades, de subvencions d’institucions de Catalunya, i mitjançant les aportacions dels membres fundadors-protectors, els “Amics de la Fundació”, i altres donacions.

La Fundació és membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions i de la Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals pel Desenvolupament.

L’any 2009 la Fundació va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net