.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Obra Completa  

________________________________________________________________________

Volum I

España ¿país de misión? 1966
Noticia de Andalucía 1970
Por una estrategia sindical 1970
Prólogo a las obras de Emmanuel Mounier 1974
Pròleg de Josep M. Rovira Belloso

  Índex Volum I

________________________________________________________________________

Volum II

Juventud obrera y conciencia de clase 1974
Fe en la tierra 1975
Pròleg de Lluís Izquierdo

  Índex Volum II

________________________________________________________________________

Volum III

Cristianos en el partido, comunistas en la Iglesia 1977
La soledad de la fe 1978
Por qué soy marxista y otras confesiones 1979
Cuba: entre el silencio y la utopía 1979
Pròleg de José I. González Faus

  Índex Volum III

________________________________________________________________________

Volum IV

España del Sur 1965 (obra revisada 1980)
Introducció d'Antonio Miguel Bernal

  Índex Volum IV

________________________________________________________________________

Volum V

Escritos 1955-1980
Pròleg de Josep M. Castellet

  Índex Volum V

________________________________________________________________________

Volum VI

Inéditos, intervenciones y escritos breves
Pròleg de Joaquim Sempere

  Índex Volum VI

________________________________________________________________________

Volum VII

Inéditos, cartas y poemas
Amb introduccions a càrrec de Josep M. Piñol, Joan N. García Nieto i José A. González Casanova i un epíleg al conjunt de tota l'Obra Completa de José A. González Casanova

  Índex Volum VII

________________________________________________________________________

Fragments de l'epíleg de José A. González Casanova al conjunt de l'Obra Completa d'Alfonso Comín, «Obras», vol.VII, pàgs. 632-636
PROFECÍA Y CARISMA
AUTOBIOGRAFÍA Y ESTILO

  

________________________________________________________________________

ADQUIRIR OBRA COMPLETA

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net