.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Cicles de conferències  

Ordenar

Mitjans de comunicació. Garantia de pluralitat o negoci?.
Març de 2011 - Abril de 2011
Capitalisme i canvi climàtic: del desequilibri productiu al desequilibri del planeta.
Octubre de 2010 - Novembre de 2010
És possible un canvi de sistema econòmic?.
Setembre de 2009 - Octubre de 2009
Gaza: crim contra la humanitat? La vulneració del Dret Internacional.
Març de 2009
Crisi ecològica: el repte social del segle XXI.
Abril de 2008 - Maig de 2008
El conflicte israelo-palestí i la tragèdia de l’Orient Mitjà.
Març de 2007
Esquerres emergents a Amèrica Llatina.
Octubre de 2006 - Novembre de 2006
Les llibertats en perill: la coartada de la seguretat.
Març de 2006
La immigració: un repte social per a Europa.
Febrer de 2004 - Març de 2004
Les venes obertes d’Àfrica.
Octubre de 1996 - Novembre de 1996
Democràcia, mitjans de comunicació i opinió pública.
Maig de 1995
Causes del desordre actual del món. La cara oculta dels conflictes.
Maig de 1994 - Juny de 1994
Crisi econòmica, atur i repartiment del treball.
Març de 1994 - Abril de 1994
Els immigrants extracomunitaris a Europa.
Octubre de 1993 - Novembre de 1993
L’esquerra. Anàlisi actual des dels diferents continents.
Novembre de 1992
Justícia i equilibri mundial.
Octubre de 1991
Europa i els països del Sud: conflicte o cooperació?.
Novembre de 1988
Marxisme avui.
Novembre de 1987
 

Les ponències que no estan penjades a la web estan gravades en cassette a l’arxiu de la Fundació i disponibles per a aquells que les vulguin consultar.

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net