.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Activitat en colaboració  
» Tornar

 

 

EXPOSICIÓ CANVI DE RUMB. 9 CONDICIONS PER A UN MON SENSE POBRESA

Maig de 2010 - Agost de 2012

Entitats promotores: Fundació Alfonso Comín, Fundació Fòrum Universal de les Cultures i Fundació Catalunya Segle XXI.

Institucions que han donat suport: BCN Solidària (Ajuntament de Barcelona), Agència Catalana de Cooperació (Generalitat de Catalunya), Fons Català de Cooperació i Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Comissari: Toni Comín i Oliveres
Guió: Pere Comín, Toni Comín, Raimon Ramis
Direcció executiva: Toni Comín (Fundació Comín), Mireia Belil i Raimon Ramis (Fundació Fòrum)

Llengües de l’exposició: català, castellà, anglès

http://canviderumb.wordpress.com

L’Exposició “Canvi de Rumb. 9 condicions per a un món sense pobresa” es va inaugurar el dia 7 de maig de 2010 al Castell de Montjuïc, fins el 15 d’agost. Posteriorment es va traslladar al Pavelló de Sant Salvador, Recinte Històric de l’Hospital de Sant Pau. Es va clausurar el 31 d’agost de 2012.

L’Exposició es composa de 10 blocs:
1. Pobresa i desigualtat a escala global
2. Els drets laborals del Sud
3. Els subsidis a l’agricultura i altres barreres al comerç del Sud
4. Els recursos minerals com a font de conflictes armats
5. Les patents farmacèutiques
6. Els mercats financers i la seva regulació democràtica
7. Els paradisos fiscals i la seva desaparició
8. El deute extern i la seva condonació
9. Les institucions econòmiques multilaterals: OMC, FMI, BM
10. El camí cap als ODM

Per a cadascun d’aquests blocs hi ha una sèrie de recursos expositius que combinen diferents llenguatges (dispositius mecànics interactius, dispositius electrònics interactius, muntatges tridimensionals, recursos digitals –webs interactives, simuladors, etc-, vídeo, fotografia i text).

El principal objectiu de la nova etapa d’obertura (Hospital de Sant Pau) ha estat oferir al públic visitant un 25% de mòduls addicionals respecte dels inicialment exposats al Cos de Guàrdia del Castell de Montjuïc per tal de reforçar la capacitat pedagògica de l’exposició, per una banda, i per tal de reforçar els continguts orientats a l’aprofundiment en els diferents temes tractats, de l’altra. Es va considerar necessària aquesta ampliació en la mesura que l’exposició “Canvi de Rumb”, en la seva versió inicial, va tenir un considerable èxit de visites (300 visites diàries de mitjana), així com de crítica, i l’ampliació ha acomplert l’objectiu de reforçar i desenvolupar aquelles dimensions de l’exposició que van ser els factors d’èxit de la seva versió inicial.

 

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net