.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Cicle de Conferències  
» Tornar

 

 

La immigració: un repte social per a Europa

Febrer de 2004 - Març de 2004

La immigració és avui un dels reptes més importants que afronta la societat europea. Per aquest motiu la Fundació ha volgut, una vegada més, plantejar aquest tema, des de la convicció que segurament es tracta d’aquella qüestió social que requereix més reflexió per part de tots. En la manera d’enfocar aquest fenomen, tan complex i a voltes problemàtic, és on es posa de manifest actualment, de la manera més clara i punyent, la línia divisòria entre el pensament progressista i el pensament conservador.

Des dels centres d’investigació, des de les universitats i des d’altres centres especialitzats, es treballa en l’anàlisi rigorós d’aquest fenomen, amb la voluntat d’avançar en el disseny de polítiques alhora viables i solidàries. En aquest cicle voldríem acostar al ciutadà algunes d’aquestes reflexions, per oferir elements d’anàlisi així com possibles solucions alternatives a les anàlisis i a les solucions que avui practiquen els Estats, en massa ocasions d’una manera injustament interessada.

Quina és i quina hauria d’ésser la resposta des d’Europa al problema de la immigració? Quines polítiques s’apliquen des dels Estats? Quina legislació s’ha creat per donar-hi resposta? Quines són les arrels de la xenofòbia i com hi podem fer front? Què s’entén per integració? Els temes i els interrogants que es plantegen en el cicle “La immigració: un repte per a Europa”, que desenvoluparan experts acreditats, volen contribuir a crear un estat d’opinió que faciliti la construcció d’una convivència democràtica, basada en una igualtat real de drets per a tothom.

IMMIGRACIÓ I DIVERSITAT HUMANA: CATALUNYA, ESPANYA, EUROPA
Joaquín Arango Vila-Belda
Director del Centre d’Estudis sobre Ciutadania i Migracions, Institut Universitari d’Investigació Ortega y Gasset i Universitat Complutense

XENOFÒBIA CAUSES I EFECTES
Tahar Ben Jelloun
Escriptor

INTERCULTURALITAT: ELEMENTS PER A LA INTEGRACIÓ
Jordi Sànchez
Director de la Fundació Jaume Bofill. Professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona

DRET I JUSTÍCIA EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ
Eliseo Aja
Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Director de l’Institut de Dret Públic

QUÈ ÉS LA POLÍTICA EUROPEA D’IMMIGRACIÓ?
Jordi Bonet
Catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona

 

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net