.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Cicle de Conferències  
» Tornar

 

 

Crisi econòmica, atur i repartiment del treball

Març de 1994 - Abril de 1994

L’atur crònic i massiu ha esdevingut una maledicció obsessionant que sembla insoluble en un món d’altra banda orgullós de la seva tècnica i el seu benestar material. La inseguretat que genera tant entre les seves víctimes directes com entre els assalariats que senten amenaçat el seu lloc de treball pot convocar inesperadament els fantasmes de la xenofòbia, el racisme i el feixisme com a falses receptes miraculoses per sortir de la via morta.

Per evitar-ho és urgent un esforç d’aclariment i d’elaboració d’alternatives per construir un món més just i més segur. Per què diuen que és inviable el principi redistributiu de l’Estat del benestar que ha funcionat durant decennis a molts països? És possible una economia basada en el principi de “treballar menys per treballar tots”? És viable I’actual malbaratament de recursos, o cal anar cap a economies més estalviadores? És humanament sostenible el funcionament sense restriccions de la competitivitat econòmica en un mercat mundial desreglamentat?

D'altra banda, I’”opulència” del Nord coexisteix amb la pobresa, la devastació ecològica i la desestructuració social del Sud. Això provocarà, tard o d’hora, tensions polítiques, militars, migratòries És possible una relació entre Nord i Sud més equilibrada? Tot això, no depèn de la nostra capacitat per establir formes de vida més frugals, més "amigues de la Terra", més austeres? I no implica tot plegat una reorientació fonamental de les nostres prioritats morals i polítiques?

El present cicle de conferències abordarà alguns d’aquests interrogants

CRISI ACTUAL. ANÀLISI GLOBAL
Francisco Fernández Buey
Catedràtic de Filosofia i Ciències Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

AUSTERITAT, CULTURA DE LA POBRESA
Fernando Mires
Professor de Política Internacional de la Universitat d’Oldenburg (Alemanya)

ATUR. CAUSES I POSSIBLES SOLUCIONS
Bernard Cassen
Professor de l’lnstitut d’Etudes Européens de la Universitat Paris 8. Càtedra Jean Monnet de la CE

COMPETITIVITAT, REDISTRIBUCIÓ I SOLIDARITAT
Antoni Castells
Catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona

ECONOMIA MUNDIAL: INTERRELACIÓ ECONÒMICA NORD/SUD
José Mª Vidal Villa
Catedràtic d’Estructura Econòmica Mundial de la Universitat de Barcelona. President de Món 3

 

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net