.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Seminari  
» Tornar

 

 

1r seminari sobre “La qüestió palestina”

Abril de 1991 - Juny de 1991

Des de que en la primera sessió extraordinària de l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1947 es reconegués que “els àrabs de Palestina són creditors a la seva independència”, la “qüestió palestina” es manté permanentment en I’agenda de l’Organització Mundial.

Des del 1947 s’han succeït diferents formes de tractament jurídico-polític de la denominada “qüestió palestina”, afegint cada vegada més patiments al poble palestí: primer va ésser el problema dels refugiats des del 1948; després, I’ocupació per Israel de Gaza i Cisjordània des del 1967; més tard, els palestins dels territoris ocupats eren sotmesos a “pràctiques que violen els drets humans” investigades per les pròpies Nacions Unides; en ocasions, acusats de terrorisme; ara en una lluita desigual (la Intifada) per la llibertat i el respecte a la seva identitat nacional.

Davant d’aquesta situació permanent de la “qüestió palestina”, la Fundació Alfons Comín, s’ha proposat organitzar un seminari també permanent d’informació i reflexió sobre la història i I’actualitat del poble palestí. El primer d’aquests seminaris, el que ara es presenta, incorpora -juntament amb els aspectes humanitaris- l'estudi de dades jurídiques i polítiques d’especial rellevància: el dret d’autodeterminació del poble palestí, la representativitat de l’O.A.P., i el Consell Nacional Palestí.

En I’actual context internacional al qual sembla que hi ha un ampli consens sobre la necessitat de respectar el Dret Internacional, des d’aquest seminari es reclama I’aplicació del Dret Internacional a la “qüestió palestina”, d’acord amb els principis d’igualtat de drets i d’autodeterminació dels pobles, i amb la bona fe que ha de presidir les relacions internacionals. En aquesta esperança i mentre no s’arribi a una solució justa i duradora de la “qüestió palestina”, és propòsit de la Fundació mantenir la permanència d’aquest seminari.

ELS ORÍGENS HISTÒRICS l LA GEOPOLÍTICA DEL CONFLICTE ÀRAB-ISRAELlÀ
Sr. Ramón Alquézar
Professor d’Història de la Universitat Autònoma de Barcelona

BASES IDEOLÒGIQUES DEL MOVIMENT NACIONAL PALESTÍ
Dr. Pedro Martínez Montávez
Catedràtic de Llengua i Literatura Àrabs de la Universitat Autònoma de Madrid

SITUACIÓ DELS REFUGIATS PALESTINS ALS CAMPS DELS TERRITORIS OCUPATS I A L’EXILI
Sr. Juan José Rodríguez Ugarte
Secretari Gral. de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat

RECONEIXEMENT DE L’ESTAT PALESTÍ
Dr. Roberto Mesa
Catedràtic de Relacions Internacionals de la Universitat Complutense de Madrid

LA INTIFADA: CAMÍ CAP A LA PAU. EL CONSELL NACIONAL PALESTÍ
Sr. Issam Salem
Representant de l’O.A.P. a Espanya

EL DRET D’AUTODETERMINACIÓ
Dra. Victòria Abellán
Catedràtica de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona

QUÈ APORTEN EUROPA I ESPANYA A LA SOLUCIÓ DEL PROBLEMA PALESTÍ
Excm. Sr. Fernando Moran
Eurodiputat

ISRAEL I EE.UU. DAVANT EL PROBLEMA PALESTÍ
Dr. Antonio Remiro Brotons
Catedràtic de Dret Internacional de la Universitat Autò¬noma de Madrid

 

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net