.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Seminari  
» Tornar

 

 

Ecologia i subdesenvolupament

Abril de 1993 - Maig de 1993

Temps enrere, quan van aparèixer les primeres denúncies ecologistes, alguns parlaven de l’ecologisme com a preocupació de països rics, que tenien satisfetes les necessitats bàsiques i podien atendre a qüestions “supèrflues”. Avui sabem, però, que la dimensió més greu de la crisi ecològica és la desaparició de terres de conreu i de boscos, I’escassetat d’aigua potable i altres desastres que afecten directament la supervivència de centenars de milions de persones del Sud. També comencem a saber que aquests primers símptomes poden adquirir proporcions encara més devastadores en un futur no llunyà.

Al Sud del planeta, doncs, la crisi ecològica apareix com un problema prioritari. Un problema que perllonga i agreuja una situació injusta de dependència i espoliació del Sud per part de les societats industrialitzades del Nord que va començar al segle XVI amb I’expansió ultramarina d’Europa i es va plasmar en I’imperialisme econòmic posterior. I un problema, a més, que obliga a abordar el dilema de si volem salvar la supervivència de la humanitat o si estem disposats a acceptar I’actual dinàmica degenerativa que ens aboca al desastre global.

Aquest cicle pretén examinar les causes de l’actual situació i les resistències que es manifesten als països del Sud i aportar propostes sobre les possibilitats d’acció des dels pobles del Nord.

L’ECOLOGIA EN EL MARC DE LA IMPUNITAT
Eduardo Galeano (Uruguai)
Escriptor

LIBERALISME ECONÒMIC, MARGINACIÓ DEL TERCER MÓN I DE LA NATURA
Susan George (EUA)
Economista
Directora associada del Transnational Institute d’Amsterdam i membre del consell d’administració de Greenpeace International (París)

EL CANT DE LA NATURA: DEFENSA DEL MEDI I DEFENSA DE LES CULTURES AUTÒCTONES
Fernando Mires (Xile)
Professor de Política Internacional de la Universitat d’Oldenburg (Alemanya)

QUÈ ES POT FER DES DEL NORD?
Ramón Tamames
Catedràtic d’Estructura Econòmica de la U.A. de Madrid
Catedràtic Jean Monnet de la C.E.

EXPLOSIÓ DEMOGRÀFICA I CRISI ECOLÒGICA
Francesc Muñoz
Professor de Demografia de la Universitat Autònoma de Bellaterra

 

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net