.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Seminari  
» Tornar

 

 

Seminari de treball sobre multiculturalitat

Setembre de 1995 - Novembre de 1995

En els últims anys, les qüestions referents a la interculturalitat s’han convertit en el centre del debat acadèmic, en el camp de la filosofia política, la sociologia, la politologia, etc. Es parla reiteradament de la necessitat d’un diàleg entre els membres de les diferents cultures que permeti crear una ciutadania comuna i compatible, en el si d’una societat pluralista.

La Fundació ha volgut contribuir a aquest debat, i que sigui del mateix diàleg entre els membres de les diferents cultures el que vagi determinant, al llarg del procés, com es pot contribuir a crear unes regles socials de convivència, basades en la justícia i la solidaritat.

Es van organitzar tres seminaris, en els quals van participar membres de les comunitats de l’Àfrica negra, del Magrib, d’Amèrica Llatina, arrelats a Catalunya, i membres de la comunitat catalana perquè dialoguessin en la doble perspectiva: la de la persona procedent d’un altre país i la dels que són autòctons.

Els participants al seminari referit a l’Àfrica negra van ser tretze: set africans procedents de Gàmbia, Senegal, Camerun, Guinea Equatorial i Sudan i sis procedents de Catalunya. En el del Magrib van ser disset: nou magribins procedents del Marroc i Algèria i vuit procedents de Catalunya. I en el d’Amèrica Llatina van ser deu: quatre llatinoamericans procedents de Xile, Uruguai i República Dominicana i sis procedents de Catalunya.

El primer i el segon temes eren comuns als tres seminaris. Resumint els guions de treball, podríem dir que en el primer es va tractar dels orígens de l’emigració –qui emigra i per què (treball, estudis, problemes polítics, conflictes bèl·lics)-, les dificultats per sortir del país i les dificultats al país d’arribada. El segon es referia a les conseqüències del colonialisme, als estats artificials, als conflictes bèl·lics i a qui beneficien els intercanvis comercials. Qui va elaborar i introduir els dos guions va ser Arcadi Oliveres, professor d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per al tercer tema, que es referia al mestissatge, es va elaborar un guió diferent per a cada àrea geogràfica, encara que hi havia temes comuns com Què entenem per mestissatge?, Com s’ha viscut al llarg de la història? i Quins drets tenen reconeguts, negats o tolerats?. Per l’Àfrica negra, Jacint Creus, antropòleg i membre del Centre d’Estudis Africans; pel Magrib, Teresa Losada, presidenta de Bayt Alt Thaqafe i per Amèrica Llatina, Maria Comín i Oliveres, historiadora i coordinadora dels programes de cooperació universitària de l’Associació Catalana de Professionals per la Cooperació a Cetramèrica. El quart tema, sobre diversitat i convivència, era comú als tres seminaris i posava de manifest la situació real. Concretament, el concepte de diferència i l’acceptació de la diversitat. Va elaborar i introduir el guió Pilar Heras, professora del Departament de Teoria i Història de l’educació, de la Universitat de Barcelona i coordinadora de la diplomatura d’Educació Social.

Al final de cada sessió es feia un resum que no era una conclusió, sinó un reflex del que s’havia treballat en cadascuna.

 

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net