.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Seminari  
» Tornar

 

 

Algèria: una guerra civil encoberta

Abril de 1997 - Maig de 1997

Fragments del discurs de Salima Ghezali pronunciat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu del lliurament del Premi Internacional Alfonso Comín 1996.

(...) El conflicte que esqueixa Algèria no és, com presenta una mediatització malauradament massa sovint sensacionalista, superficial o parcial, un conflicte entre el fanatisme religiós i la modernitat republicana. Sobretot perquè la definició de cadascun d’aquests termes s’ha de revisar avui, a fi que siguin clars i sense ambigüitats. El conflicte que esqueixa Algèria tampoc no es redueix a la suma de tragèdies individuals i de sofriments immersos i inaudits que generen. (...)

La violència no troba aquí el sol origen en un indret ideològic precís, o en uns protagonistes més que en d’altres. S’estén al conjunt del ventall polític i procedeix d’una visió guerrera del món, lligada, malauradament, a la història del nostre país. No és que la societat algeriana sigui incapaç de resoldre aquests conflictes de manera pacífica. No és que la societat algeriana sigui més inclinada a la guerra que una altra societat. Però, avui, igual que abans durant la guerra d’alliberament nacional, la via dels que prenen la solució i la negociació política és ofegada pels que volen imposar la solució militar en detriment de la solució política. I no és casualitat que haguem arribat a aquesta situació. Els que ostenten el poder avui al meu país extreuen la seva legitimitat de la guerra d’independència i raonen com a guerrers. Per això no dubten a manipular ni el present ni el passat. (...)

Avui, 1996, i des de fa prop de cinc anys, els mateixos mots d’ahir han tornat a estar d’actualitat: bombardeig, tortura, execucions, degollament, explosió. Però aquestes paraules, ahir, almenys van permetre la independència del país i la marxa dels colonitzadors francesos. Però avui no poden portar de cap manera a una solució, perquè no hi ha ningú per fer marxar, perquè tots els algerians volen i tenen dret a la seva pàtria algeriana, sigui quina sigui la seva ideologia, la seva manera de pensar. I és precisament amb aquesta lògica de I’enfrontament i de I’exclusió que el poder algerià esta conduint el país. (...)

EVOLUCIÓ POLÍTICA DE L’ALGÈRIA INDEPENDENT
Antoni Segura
Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona

INTEGRISME I CULTURA ISLÀMICA. LA SITUACIÓ DELS DRETS HUMANS A ALGÈRIA
Salima Ghezali
Periodista algeriana. Directora del setmanari "La Nation"

VIOLÈNCIA I LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
Tahar Majdoub
Periodista algerià a I’exili

SORTIDA DE LA CRISI. ÉS POSSIBLE LA PAU?
Ignacio Ramonet
Director de "Le Monde Diplomatique"

ACTITUD DE LA UNIÓ EUROPEA DAVANT LA CRISI ACTUAL A ALGÈRIA
Raimon Obiols
President del PSC

 

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net