.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Seminari  
» Tornar

 

 

3r seminari sobre “La qüestió palestina” És impossible un Estat palestí?

Octubre de 1997 - Novembre de 1997

La Fundació Alfonso Comín s’ocupa, per tercera vegada, de la mal anomenada “qüestió palestina”. Els organitzadors del seminari estimem que hi ha sobrats motius perquè, durant uns dies, dediquem la nostra atenció a un problema la solució del qual és d’estricta justícia. Ningú no ignora que, mentre no es faci justícia al poble palestí, la pau, però una pau justa, serà impossible a l’Orient Mitjà.

Els ponents estudiaran els obstacles que s’oposen al naixement de l’Estat Palestí. Començant amb el fracàs, gairebé absolut, del procés de pau; gràcies, fonamentalment, a la conducta de l’actual govern israelià. També es dedicarà una especial atenció a les violacions constants dels drets humans que pateixen els palestins. Igualment, es consideraran les dificultats amb què ensopega, en un clima tan advers, l’edificació d’un Estat Palestí, lliure i democràtic. Finalment, s’exposaran el comportament i les funcions de la Unió Europea enfront tota aquesta problemàtica.

És el nostre propòsit que, al final del seminari, els assistents comptin amb una molt completa i veraç informació sobre la tragèdia del poble palestí a l’hora present.

INCOMPLIMIENT DELS ACORDS D’OSLO
Bichara Khader (Palestina)
Director del Centre d'Études et Recherches sur le Monde Arabe Contemporain.
Luvain-la-Neuve

LA CONSTRUCCIÓ DE LA DEMOCRÀCIA A PALESTINA
Roberto Mesa
Catedràtic de Relacions Internacionals de la Universitat Complutense de Madrid

ELS FONAMENTALISMES A ISRAEL I PALESTINA
Ignacio Ramonet
Director de “Le Monde Diplomatique”

CONDICIONS DE VIDA I DRETS HUMANS ALS TERRITORIS OCUPATS
Saleh Abu-Eida (Palestina)
Advocat

LA UNIÓ EUROPEA DAVANT “LA QÜESTIÓ PALESTINA”
Miguel Ángel Moratinos
Enviat Especial de la Unió Europea per al Procés de Pau a l’Orient Mitjà

 

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net