Membres Fundadors i Protectors

Els Membres Fundadors i Protectors van ser la majoria amics o col·laboradors d’Alfonso Comín, en un moment o altre de la seva vida. Actualment està obert a aquelles persones que, coneixent el pensament i l’obra d‘Alfonso Comín i els fins fundacionals de la Fundació, sempre a proposta del Patronat, vulguin ser membres de la Fundació. Els membres Fundadors i Protectors i el Patronat es reuneixen anualment en Assemblea.