Patronat

Correspon al Patronat vetllar pel compliment estricte dels fins fundacionals. Des del seu inici hi ha hagut sis Patronats. El Patronat actual està compost per:

Maria Lluïsa Oliveres, presidenta
Josep Ricart, vicepresident
Maria Comín, secretària
Carles Castells, tresorer
Albert Marzà, vocal
Marta Torras, vocal
Joan Travé, vocal