.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació  
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

Construcció d'un amfiteatre, sala taller i biblioteca annexa, i equipament de la biblioteca i videoteca al Centre Comunitari de la Prelatura de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil (1995)

L'any 1992 la Fundació va concedir el Premi Internacional Alfons Comín a Pere Casaldàliga, bisbe de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil. La dotació del Premi va servir per a col·laborar a les tasques de formació que es realitzen a la prelazia (diòcesi).

El Mato Grosso, estat brasiler on es troba la Prelazia de São Félix, és al centre geogràfic de Brasil, al mig de la selva, on plou molt i on no hi ha carreteres. La prelazia té 150.000 Km², quasi cinc vegades Catalunya. Els primers habitants de la regió van ser els indis karajá , xavante i tapirapé . Després van arribar els posseiros , petits agricultors sense terra titulada, amb la simple "possessió" d'un tros de terra de ningú -o terra lliure dels indis, també sense títols escrits-, en la que treballen per sobreviure. El tercer grup humà, essencialment fluctuant i traginant d'un lloc a l'altre, el constitueixen els peoes , peons o treballadors rurals, bracers (no obrers) sense salari fix, de les grans fazendes (hisendes), moltes vegades en règim de veritable esclavitud laboral.

El projecte va voler col·laborar amb la creació d'infrastructures per facilitar la tasca que duu a terme la prelazia de São Fèlix do Araguaia, al Centre Comunitari. Abans que es construís l'amfiteatre no disposaven de cap sala de reunions, els cursos, tallers i reunions tenien lloc a la biblioteca existent en aquell moment. La biblioteca de la prelazia estava situada en un espai molt precari, on no cabien ni els 7.000 llibres de què disposaven, i cal tenir en compte que era freqüentada diàriament per adolescents, joves i professorat de la ciutat i la regió, donat que es tracta de l'única biblioteca pública que hi ha.

El projecte es va dividir en tres fases. En la primera fase es van fer les excavacions pels fonaments de formigó armat, les columnes, el sostre de ferro i la teulada dels 1.008 m² edificats (l'amfiteatre-sala-taller té una superfície de 42 x 24 m). En la segona fase es va posar el paviment, es van construir les parets, l'annex de la biblioteca i la videoteca, els sanitaris i es va adquirir el mobiliari necessari (taules, cadires i bancs). I en la tercera fase es va dotar de l'equipament per la biblioteca i la videoteca. Es tracta d'unes construccions molt ben dissenyades, sòlides, ben construïdes, que, mantenint l'austeritat que els correspon, acompleixen sobradament els objectius plantejats. L'amfiteatre-sala-taller té capacitat per a set-centes persones assegudes, a més té una estrada a banda i banda que pot tenir diferents usos, segons l'activitat que s'hi realitzi. La biblioteca i la videoteca són a continuació de l'auditori i l'accés és per fora el pati.

Dins dels actes de la celebració de l'Assembleia do Povo de Deus els dies 17, 18 i 19 de juliol de 1998, va tenir lloc la inauguració oficial de l'amfiteatre, la biblioteca i la videoteca del Centre Comunitari, els actes van estar presidits per Dom Pere Casaldàliga i per l'equip de pastoral. També hi van participar els representants dels dotze municipis que ocupen una regió de 250 km². El senyor Jaume Giné, director de l'Àrea Extraeuropea i de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, i la senyora Maria Lluïsa Oliveres, presidenta de la Fundació, van assistir als actes convidats pel bisbe Pere Casaldàliga, que els va acollir a casa seva.

L'amfiteatre, la biblioteca i la videoteca de la Prelatura són els únics que hi ha en 500 km a la rodona. És una contribució fonamental a la infrastructura educativa i social de la regió. La prelatura ha aconseguit implicar-hi a dotze municipis de la regió, amb els seus secretaris d'educació i també la Secretaria de l'Estat de Mato Grosso. A l'amfiteatre s'hi porten a terme activitats molt diverses: els tallers de formació i cursos per a la infància i la joventut locals i regionals cursos, en salut i en educació, per als indígenes i per a persones que treballen en la causa indígena; per als agricultors i grups de dones que treballen, cursos en salut, treball i promoció social; trobades setmanals de joves i infants; assemblees i cursos dels agents de pastoral i animadors i animadores de les comunitats; cursos d'habilitació de professorat rural; vetllades familiars de la Comunitat; exposicions d'artesania popular; sessions de cine fòrum. També és utilitzat per la Universitat de Mato Grosso i per fer-hi diversos actes públics, com el Dia Nacional de la Dona i les assemblees de totes les comunitats que formen part de la prelazia . La biblioteca i la videoteca del Centre són freqüentades contínuament per adolescents, joves i professorat de la ciutat i la regió.

Aquest projecte respon a les necessitats d'educació de la regió de l'Araguaia, i complementa i dóna continuïtat a la tasca realitzada a la prelatura per Dom Pere Casaldàliga, d'ajuda al desenvolupament social i cultural d'aquesta regió del Mato Grosso, situada en un dels estats més pobres del Brasil, des de fa trenta anys.

 

Contrapart local: Prelazia de São Félix do Araguaia
Data d'inici: 1995
Data d'acabament: 1998
Subvencionat per: Generalitat de Catalunya, convocatòries 1995, 1996, 1997
Quantitat concedida: 54.091,09 € (95), 45.075,91 € (96) i 27.045,54 € (97)
Cost total del projecte: 96.643 € (95), 79.664 € (96) i 82.663 € (97)
Total: 258.970 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net