.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació   
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

Creche-abrigo (llar d'infants) Lar de Vasti, Municipi de Duque de Caxias
Regió del Grande Río, Brasil (1998)

La Fundació va concedir l'any 1987 el Premi Internacional Alfons Comín a Leonardo Boff. Leonardo Boff, juntament amb el seu germà Waldemar, va crear el Serviço de Educação e Organização Popluar (SEOP), que treballa en diferents llocs on viu la gent més marginada, entre els quals la Baixada Fluminense que està situada a 40 km de Rio de Janeiro i a 30 km de Petropolis. La regió és una de les més violentes de Brasil.

El municipi de Duque de Caxias, on es troba la creche-abrigo Lar de Vasti, és un dels 15 municipis del Gran Río i forma part de la Baixada Fluminense (habitada per 1.200.000 persones, unes 300.000 famílies). Es calcula que el 30% de la població d'aquesta zona viu en condicions d'extrema pobresa, amb absència total de l'assistència de l'estat i amb una forta presència de les màfies de la droga. La Baixada Fluminense es va anar poblant als anys cinquanta com a conseqüència de la creixent industrialització. La gran majoria de les persones que hi resideixen són immigrants de baix poder adquisitiu. Viuen de feines eventuals i les dones treballen fent feines domèstiques a les cases de les famílies de Rio. Les seves cases són molt pobres, moltes construïdes amb fusta, paper o plàstic. No hi ha aigua potable. No tenen llum elèctric perquè és molt cara. La recollida de deixalles no existeix. Hi ha algunes escoles, però cap llar d'infants d'iniciativa municipal o estatal. Una creche és una gran ajuda per a comunitats que viuen en aquestes condicions.

El projecte va consistir en reforçar la creche-abrigo Lar de Vasti, fundada i dirigida per D. Vasti Gomes de Macedo des de mitjans dels anys vuitanta. Va començar a fer-se càrrec dels infants, les mares dels quals havien d'anar a treballar a Rio. Ella els rebia i en tenia cura fins que les seves mares tornaven a la nit i si no podien tornar, ella se n'ocupava durant tota la setmana. L'any 1995 el SEOP va començar a ajudar la creche, que atenia uns seixanta infants, proporcionant aliments i capacitació pedagògica.

Les famílies relacionades amb la creche-abrigo Lar de Vasti són vuitanta i pertanyen a Vila Angèlica (on viuen sis-centes famílies). Aquestes vuitanta famílies no totes hi porten els seus fills, algunes col·laboren en les diferents feines i serveis que presta la creche, d'altres assisteixen a les trobades que s'organitzen.

En finalitzar el projecte a la creche-abrigo Lar de Vasti hi assistien vuitanta nens i nenes, d'edats compreses entre 0 i 6 anys i hi havia onze cuidadores i educadores.

La col·laboració de la Fundació va permetre millorar-ne les instal·lacions. S'hi va construir una sala o aula gran polivalent, una part de la qual està destinada a activitats pedagògiques i a sala de jocs; a l'altra part de l'aula hi ha lliteres perquè els infants hi puguin fer la migdiada. També s'hi queden a dormir els nens i nenes les mares dels quals treballen a Río i només els poden recollir els caps de setmana, o bé aquells infants que no tenen ningú. També es va construir una gran terrassa coberta amb una barana que ocupa tota la llargada de l'edifici i té tres metres d'amplada. És aquí on els infants passen la major part de dia fent jocs pedagògics i aprenent a llegir i a escriure. També hi mengen. Al final de la terrassa hi ha dos lavabos i dos sanitaris. Així mateix, en un extrem de la creche s'hi va construir un bany amb dues dutxes i dos sanitaris, que són utilitzats pels infants i adolescents que s'entrenen en el camp de futbol que hi ha en un a esplanada propera; i a l'altre extrem uns safareigs per poder rentar la roba.

L'any 2000, a la creche, hi treballaven un total de quinze persones que hi desen-volupaven activitats diverses. Totes elles rebien un salari modest i una ajuda per menjar. El SEOP, junt amb el Comitè de Ciutadania, els ofereix cursos mensuals de capacitació.

Amb les millores de la creche han renascut espontàniament manifestacions de la cultura afro-indígena, i ha sorgit al seu voltant un grup de teatre, un de dansa i un altre de música.

Des del seu inici fins l'actualitat la creche Lar de Vasti ha fet una evolució molt positiva. Les infrastructures han estat indispensables per consolidar i tirar endavant el projecte, ja que va passar de funcionar precàriament quan era un barracó a poder atendre d'una manera digna les necessitats de la comunitat. Ha millorat el menjar dels infants, l'assistència pedagògica, l'assistència sanitària bàsica i l'organització interna i ha pogut augmentar el nombre de nens i nenes als quals dóna atenció.

Actualment, gràcies a aquestes millores, la creche-abrigo Lar de Vasti és una entitat amb personalitat jurídica sense ànim de lucre amb reconeixement municipal i estatal, igual que les altres guarderies de la Baixada Fluminense que han rebut suport del SEOP.

La creche ha estat molt positiva no només per als infants i les seves famílies sinó també per a la comunitat, donat que funciona com un nexe d'articulació del moviment comunitari i com un nucli de la ciutadania. La creche Lar de Vasti és molt més que simplement un equipament d'assistència social, és un centre educatiu i una "trinxera de resistència cultural", tal com diu Waldemar Boff.

 

Contrapart local: SEOP
Data d'inici: 1998
Data d'acabament: 1999
Subvencionat per: Fundació "la Caixa", convocatòria 1998
Quantitat concedida: 30.452,22 €
Cost total del projecte: 74.146 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net