.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació  
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

Lluita contra la pobresa als assentaments de reforma agrària enfortint el desenvolupament local mitjançant la consolidació de cadenes productives d’agricultura ecològica i familiar, São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil (2006)

L’Agència Catalana de Cooperació juntament amb ANSA (de la Prelatura), que ha estat la contrapart de la Fundació a São Félix do Araguaia des de l’any 1995, van decidir iniciar l’any 2006 un projecte per ampliar la fàbrica de processament de fruita construïda l’any 2000 mitjançant el desenvolupament de cadenes productives d’agricultura ecològica familiar.

El projecte s’integra dins de l’estratègia productiva de generació de renda per a les poblacions més pobres del municipi de São Félix do Araguaia i dels voltants, amb criteris socials, ambientals i de viabilitat econòmica, que ANSA desenvolupa des de l’any 2000, i ha permès:

Consolidar l’opció de la fàbrica de polpa de fruites com una iniciativa real de generació de renda per als petits camperols de la regió. Amb més de 240 persones beneficiades directament a través de la compra de fruita, el projecte actual ha permès donar un pas important per a augmentar efectivament la renda de les famílies de camperols. De fet, 28 camperols han aconseguit increments de renda mitjana superiors al 10%.

Fer realitat les alternatives al model dominant. En una regió dominada per la producció de grans (soja, sobretot) i, ara, per l’expansió dels agrocombustibles, la proposta de: construcció conjunta amb les poblacions més excloses (co-responsable), de recuperació de la cultura i identitat camperoles, d’utilització de sistemes de planters ecològics i de co-habitabilitat amb l’entorn natural, constitueix una iniciativa d’alt valor demostratiu i pedagògic, que evidencia la possibilitat de construir alternatives al model que domina la regió i que exclou la majoria de la població.

Assentar les bases per al creixement social de la fàbrica de polpes. Havent treballat en 5 assentaments de la regió (Dom Pedro, Zeca da Doca, Tia Irene, Manah i Macife I) i beneficiant més de 3.000 alumnes de la xarxa escolar, el projecte ha permès ampliar la base social d’aquesta iniciativa, millorant el grau de recolzament i identificació dels camperols i de la societat en conjunt a la proposta d’ANSA.

Avançar en la sostenibilitat econòmica de la iniciativa. La fita de més de 70.000 quilos de fruita comprats i l’augment de les vendes de polpa de fruites (per a programes socials i per al mercat en general) superior al 200%, permeten pensar en l’assoliment de la sostenibilitat econòmica del projecte i representen, per tant, un avanç essencial per a garantir la continuïtat de la iniciativa, també des del punt de vista econòmic.

 

Contrapart local: ANSA
Data d’inici: 2006
Data d’acabament: 2008
Subvencionat per: Generalitat de Catalunya/Agència Catalana de Cooperació, convocatòria 2006
Quantitat concedida: 130.000 €
Cost total del projecte: 303.735 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net