.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació  
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

Projecte de proveïment i sanejament d'aigua a Mossuril
Moçambic (2003)

Aquest projecte, com l'anterior, forma part del Programa global de proveïment d'aigua potable que la FDC porta a terme a les zones rurals més pobres de Moçambic.
El districte de Mossuril forma part de la província de Nampula, situada al nord del país. La densitat de població del districte de Mossuril és de 41 habitants per km², amb una àrea total de 3.441 km² i 163.000 habitants (la mitja nacional és de 24,3 hab/km²).

En general, la situació de sanejament del medi en el districte és molt precària. No hi ha pous sanitaris ni latrines adequades i la població fa les seves necessitats a la platja o a camp obert.

La població consumeix aigua dels pous tradicionals, rierols i llacunes, que en general no és apta per al consum. A la seu del districte hi ha un sistema d'aigua canalitzada que és obsolet. En anys de baixa pluviositat, a la temporada seca, la població ha de recórrer grans distàncies (al voltant de 10 km) per aconseguir aigua. Es calcula en 7.000 el nombre d'habitants que disposen d'aigua potable en tot el districte.

El projecte consisteix en la construcció de 10 nous pous, la rehabilitació de 16 antics pous i la construcció de 20 infrastructures sanitàries (latrines millorades i pous sanitaris), i sobretot a educar i capacitar la població per a la seva utilització, manteniment i gestió. La finalitat del projecte és que les comunitats on es porta a terme el projecte modifiquin el seu comportament i les seves actituds en relació a l'aigua, la higiene i el sanejament, perquè hi ha una relació directa entre l'aigua i el benestar de les persones: una millor higiene i un millor sanejament comporten una salut i una qualitat de vida millors.

Les comunitats intervenen a tots nivells en la realització del projecte. La FDC planteja que la dona juga un paper clau en la cura de la salut de la família i en la difusió de missatges d'educació sanitària, així com de mobilització de la comunitat. Per tant, s'ha de promoure la participació de la dona com a agent catalitzador de participació de la comunitat. La participació de la comunitat és imprescindible en la construcció i rehabilitació dels pous i de les infrastructures sanitàries, per a les quals s'estan utilitzant materials locals i aplicant tècniques adequades culturalment.

Els responsables de la mobilització, promoció i educació sanitària de les comunitats són els 26 comitès d'aigua (uns cent membres) i els animadors. Els comitès d'aigua estan formats per persones de la comunitat reconegudes per la seva autoritat a la zona on es porta a terme el projecte. Són també qui s'encarreguen de preparar els beneficiaris perquè contribueixin als costos de manteniment dels pous d'aigua.

Els animadors i animadores (que també són membres dels comitès d'aigua) són persones seleccionades per les seves pròpies comunitats que, en coordinació amb les estructures existents al districte i als pobles, constitueixen la base pel desenvolupament i l'expansió de les activitats i fan de lligam amb la població.

La tasca de la FDC en aquest projecte, és la d'ajudar-les amb mètodes participatius i interactius, com són xerrades públiques, visites a les cases, petites representacions teatrals, etc. Aquests processos per promoure la participació de la comunitat tenen el seu propi ritme, que no pot ser accelerat amb mètodes verticals d'acció que volen resoldre immediatament els problemes.

 

Contrapart local: FDC
Data d'inici: 2003
Data d'acabament: 2006
Subvencionat per: Generalitat de Catalunya, convocatòria 2003
Quantitat concedida: 130.000 €
Cost total del projecte: 208.075,91 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net