.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació  
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

Construcció de pous per al subministrament d'aigua al districte de Sanga
Moçambic (2001)

L'any 1986, la Fundació va concedir el Premi Internacional Alfons Comín a Nelson Mandela, quan encara estava empresonat. Posteriorment, la Fundació va entrar en contacte amb la Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), de la qual és Presidenta Graça Machel, actual esposa de Nelson Mandela. Graça Machel va proposar a la Fundació de col·laborar en un projecte de proveïment d'aigua per a tot Moçambic.

Moçambic té una població de 19.286.000 habitants, amb una superfície de 783.080 km². La densitat demogràfica és del 24,6% i només el 39% viu en zones urbanes. La renda per càpita és de 200$, és el setè país del món amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) més baix.

El projecte forma part del programa de provisió d'aigua que la Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), a través de l'Àrea de Desenvolupament Social, du a terme a totes les províncies de Moçambic on no hi ha aigua potable. Es vol contribuir a promoure la inversió en les infrastructures socials i comunitàries per a millorar, en aquest cas, les condicions de vida i de salut de les comunitats rurals a través de l'educació sanitària i de la construcció d'infrastructures de proveïment d'aigua. Aquest programa preveu la construcció i rehabilitació de 566 fonts d'aigua: pous, perforacions profundes i brolladors, així com la instal·lació de bombes d'aigua manuals, per beneficiar 283.000 persones (56.600 famílies).

El projecte consisteix en la construcció de 16 pous d'aigua i la capacitació de la població rural per a la seva utilització, manteniment, conservació i gestió en una zona molt castigada per la sequera, on hi ha contínuament brots de còlera que provoquen morts entre la població, malalties de la pell i diarrees agudes. El projecte està ubicat al districte de Sanga, província de Niassa, al nord-oest del país.

S'ha prioritzat la participació de la comunitat pel que fa a l'explotació i manteniment dels pous. Per a això s'ha garantit la formació i l'assistència tècnica de la població beneficiària. També s'ha fomentat l'educació sanitària i l'ús de tecnologies senzilles i adequades.

El Departament d'Aigües i Sanejament, de la Direção Provincial de Obras Públicas e Habitação (DPOPH) de Niassa va capacitar la comunitat i els seus líders per poder diagnosticar les seves necessitats d'aigua potable. Va ser la comunitat la que va decidir on s'havia de construir la font i qui va escollir les persones que formen el Comitè d'aigua de cada comunitat (dos homes i dues dones) encarregats de la gestió i manteniment de les infrastructures que s'han creat.

Hi ha hagut un canvi d'hàbits de la població quan a l'ús de l'aigua dels pous, enlloc de l'aigua del riu contaminada. En algunes comunitats la població ha sol·licitat la construcció de més pous, perquè amb un no donen a l'abast. La mitjana és una font per a cada 100 famílies. La qualitat de vida de la població, principalment de les dones i els infants, ha millorat, ja que disposen de més temps per realitzar altres tasques, a causa de la localització dels pous en el centre de les comunitats, cosa que els estalvia haver de recórrer grans distàncies per anar al riu a buscar a aigua. A més dels pous ara disposen de safareig, que ha esdevingut el punt de trobada de la comunitat.
 

Contrapart local: FDC
Data d'inici: 2001
Data d'acabament: 2004
Subvencionat per: Generalitat de Catalunya, convocatòria 2001
Quantitat concedida: 90.151,82 €
Cost total del projecte: 172.790,98 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net