.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació  
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

Participació de la dona en el desenvolupament rural en el municipi de Teustepe, Departament de Boaco, Nicaragua (2003)

Després del projecte iniciat l'any 2002 amb la UPOLI al nord de Chinandega, la Fundació continua donant suport a projectes de desenvolupament rural que aquesta Universitat porta a terme a les zones més pobres de Nicaragua.

Aquest projecte es porta a terme al Municipi de Teustepe, Departament de Boaco, a la zona central de Nicaragua. Es tracta d'una zona seca amb precipitacions anuals irregulars al llarg de cinc mesos (de juny a octubre), El 87% de la població viu al sector rural i la principal activitat econòmica és la producció agropecuària, entre la qual destaca la ramaderia bovina de doble propòsit i el conreu de grans bàsics com el blat de moro, els fesols i la melca. El 10% de la població econòmicament activa es troba aturada, principalment en el sector rural.

La finalitat del projecte és promoure un espai de generació d'ingressos per a les dones (caps de família) de deu comunitats del municipi de Teustepe -Barranco Alto, Las Javillas, San Diego, Caoyusne, El Llanito, La Concpeción, Ojo de Agua, Asiento Viejo, Las Mercedes del Rancho i Patastule- per mitjà de la inserció en activitats productives agropecuàries, a través de la "producció de pati", que a la vegada contribuirà a millorar les condicions de vida del conjunt de la població camperola d'aquestes comunitats.

Els patis són al voltant de la casa, limitats per tots els costats per una tanca, ja sigui viva (vegetació), de filferro o d'altres materials disponibles. Al pati hi ha l'espai per rentar, és el lloc on es troben els veïns, i en ocasions hi ha un pou i una latrina. Sol ser una àrea de domini de la dona, on té cura dels seus animals (porcs, aus de corral...) i on conrea arbres fruiters, plantes ornamentals i medicinals i certes hortalisses.

Pel que fa al projecte, el rendiment de la "producció de pati" es potencia amb el conreu d'hortalisses que produeixin llavors (amb la finalitat de garantir-ne la sostenibilitat), amb arbres fruiters i energètics (és a dir, l'establiment d'horts en una àrea no menor de 300 m²) i amb la cura adequada d'espècies menors (gallines, galls, ànecs, galls d'indi, cabres, ovelles, conills, porcs). També s'estan utilitzant espècies lleguminoses, les quals regeneren el sòl i són usades per les famílies en l'elaboració de concentrats per a l'alimentació animal.

A cada comunitat s'hi ha creat un viver d'arbres amb espècies que s'han lliurat a les dones beneficiàries, perquè les plantin als seus patis, i als líders comunals perquè reforestin les zones limítrofes a les fonts d'aigua. Donades les característiques edafoclimàtiques, les espècies d'arbres seleccionades són resistents a les sequeres, com el tamarindo, l'anacard i el mango, pel que fa als fruiters, i madero negro, acàcia groga, leucaena i marango, pel que fa a les espècies energètiques.

Tot i que el projecte està adreçat a les dones caps de família, s'està promovent que la resta de la família també s'involucri en el manteniment dels horts. A les dones se les ha proveït de les llavors i de l'equip agrícola bàsic. La tecnologia utilitzada es basa en tècniques tradicionals, com l'anomenada siembra al espeque i el sistema de rec artesà.

Per tal de disminuir la càrrega domèstica de les dones i nenes i millorar l'ambient familiar, s'estan construint a les cases cuines millorades ( lorenes ), que estan fetes d'una barreja de fang ( lodo ) i arena -d'aquí en ve el nom-, que economitzen el consum de llenya i tenen una combustió més adequada en expel·lir el fum a l'exterior de les cases a través d'una xemeneia.

El projecte beneficia cent cinquanta famílies de les deu comunitats (quinze per comunitat) que es troben en una situació d'alta pobresa, cosa que equival a nou-cents beneficiaris directes. La idea és que aquestes cent cinquanta famílies multipliquin l'experiència.

L'assistència tècnica durant la implantació del projecte és a càrrec de dos agrònoms que actuen com a extensionistes (monitors). La tasca de l'extensionista és acompanyar les dones productores en tot el procés. Cada agrònom atén setanta-cinc dones beneficiàries (i tot el seu equip) les quals visita cada quinze dies.

Els tallers que s'estan portant a terme destinats a les dones beneficiàries són els següents: construcció de cuines millorades ( lorenes ), establiment de vivers i salut bàsica, reforçant els coneixements sobre salut preventiva. També segueixen cursos de capacitació tècnica referents a la cura dels horts i del bestiar, tal com la preparació de concentrats casolans, el tractament integral de plagues, l'elaboració d'insecticides naturals i d'adobs. I també cursos d'organització comunitària, de treball en grup i de desenvolupament de la capacitat de gestió, a fi de resoldre problemes comunitaris, amb la qual cosa experimenten noves modalitats de suport al desenvolupament local.

 

Contrapart local: UPOLI-ICIDRI
Data d'inici: 2003
Data d'acabament: 2005
Subvencionat per: Ajuntament de Barcelona, convocatòria 2003
Quantitat concedida: 57.000 €
Cost total del projecte: 155.278 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net