.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació  
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

Projecte de tècniques de cultiu de teixit per a la producció
del sector agrícola a la Franja Oest de Palestina, Cisjordània (1998)

La Fundació va concedir l'any 1988 el Premi Internacional Alfons Comín al poble de Palestina i com a digne representant de la seva causa a l'exalcalde de Nablus, senyor Bassam-Al-Shakaa. Des de llavors s'ha mantingut contacte permanent amb Nablus i s'ha donat suport a projectes de l'An-Najah National University Nablus.

La difícil situació política entre Israel i Palestina afecta directament l'economia de país. L'objectiu d'aquest projecte va ser proporcionar els recursos necessaris per donar autonomia i independència als grangers de Cisjordània, que depenien dels vivers israelians.

A la Franja Oest, els vivers de plantes representen el principal sector de producció agrícola. Una de les principals dificultats amb què s'enfrontaven en aquest sector era la dels vivers infectats i la manca de reserva de plantes sense defectes. Aquesta reserva es podia crear amb programes de cultiu de teixits. Des de feia temps, molts vivers compraven plantes petites, a partir del cultiu de teixits, als vivers israelians, però el preu que s'havia de pagar per aquestes plantes era molt alt i no tots els grangers hi tenien accés, i per una altra banda hi havia moltes restriccions per adquirir les plantes.

Tenint en compte totes aquestes dificultats, el Departament for Plant Production and Protection de l'An-Najah National University Nablus, va fer la proposta a les autoritats locals de crear un centre de cultiu de teixit de plantes per al desenvolupament de l'agricultura a Cisjordània.

Concretament, el projecte va consistir a facilitar als agricultors de la Franja Oest de Palestina l'accés a l'ús de tècniques de cultiu de teixit en la propagació de moltes espècies de plantes, per afavorir l'augment de la producció agrícola i la creació de llocs de treball. Es tracta d'una tècnica de cultiu, els avantatges de la qual són reconeguts a tot el món i que s'aplica des de fa anys als països veïns, però que no estava disponible a la Franja Oest de Palestina.

El Departament for Plant Production and Protection de l'An-Najah National University Nablus va ser l'encarregat de proporcionar als agricultors l'aplicació d'aquesta tècnica i va posar en funcionament un laboratori per crear un centre de cultiu de teixit de plantes a Cisjordània.

La Fundació va col·laborar dotant el laboratori amb l'equipament necessari, com armaris de flux d'aire laminar, balances, autoclau, un microscopi (dissector), productes químics, refrigerador per al laboratori, microones, altres accessoris i contenidors etc., així com un ordinador, una impressora, aire condicionat, mobiliari.

El projecte va beneficiar els agricultors de la zona, unes dues mil persones, i les seves famílies. El Departament de la National University Nablus va ser qui va portar a terme la investigació i qui va aportar els tècnics que van encarregar-se de la seva aplicació pràctica al camp. L'augment de la producció agrícola i la millora de la seva qualitat va beneficiar també la població que viu a la Franja Oest de Palestina, al voltant d'un milió i mig de persones.

 

Contrapart local: An-Najah National University Nablus
Data d'inici: 1998
Data d'acabament: 1999
Subvencionat per: Ajuntament de Barcelona/Barcelona Solidària 1998
Quantitat concedida: 36.060,73 €
Cost total del projecte: 126.663,30 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net