.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació  
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

II Curs de Formació de dones en tècniques de resolució de conflictes, al Districte de Jerusalem Est, Palestina (2004)

El principal propòsit de la segona fase del projecte era formar joves palestins perquè adquirissin una major comprensió del conflicte i de les tècniques de resolució del mateix. Jerusalem Center for Women (JCW) va considerar oportú completar el treball de formació d’aquests joves establint nexes de contacte amb joves activistes internacionals en un nivell tant internacional com intercultural, incloent un futur diàleg palestino-israelià entre joves.

Els continguts de les sessions han estat els següents: resolucions de Nacions Unides; Drets Humans (concepte i història); Dret Humanitari; el Mur de l’apartheid (La Haia), boicot, assentaments, la qüestió de Jerusalem; resistència no violenta (tècniques de resolució de conflictes); significat i implementació de Democràcia; justícia, pau i igualtat; grups de pressió; i habilitats de comunicació política (terminologies polítiques).

Les activitats es van dur a terme a través de videoconferències; integració dels participants en el curs com a voluntaris en organitzacions nacionals de Drets Humans i organitzacions de pau; desenvolupament d’activitats pràctiques amb l’objectiu de posar en pràctica els mètodes teòrics de resolució de conflictes apresos; i recerca i documentació de temes específics que tracten de les estratègies de resistència no violenta.

El projecte de tècniques de resolució de conflictes és una gran oportunitat de promoure els principis i aplicacions dels drets humans a través del sector més actiu i influent de la societat, els joves. Cobrint tots els aspectes del projecte, es dóna a un grup de joves la possibilitat de tractar les qüestions sobre Jerusalem des d’uns altres punts de vista diferents als que tenen habitualment.

 

Contrapart local: Jerusalem Center for Women
Data d’inici: 2004
Data d’acabament: juliol de 2006
Subvencionat per: Ajuntament de Barcelona/Barcelona Solidària 2004
Quantitat concedida: 17.000 €
Cost total del projecte: 46.060 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net