.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació  
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

Construcció i cobertura educativa d'una escola de secundària a Bangolo
Sud del Sudan (2000)

L'objectiu del projecte era restablir l'educació secundària a la comarca de Mundri, dins el programa de recuperació general de les àrees afectades per la guerra civil al Sud del Sudan. D'aquesta manera els nens i nenes van poder continuar estudiant, cosa que els va permetre normalitzar la seva vida dins la situació d'inestabilitat que hi ha al país. L'escola secundària contribueix a ajudar els nens i nenes a que superin els traumes de la guerra i a fomentar la cultura de la pau.

El retorn als llocs d'origen permet una certa estabilitat als infants i adolescents i cal que hi hagi les suficients escoles. L'escola és l'instrument bàsic per promoure l'educació per la pau i la no violència, en un país que fa vint anys que està en guerra.

Aquest projecte va suposar la construcció de quatre aules, un bloc d'oficines amb dos despatxos i dues latrines, l'adquisició del mobiliari del centre, dels uniformes escolars per a dos-cents alumnes, de 1.600 llibres de text, 2.000 llibres d'exercicis i altre material escolar, així com la contractació de deu mestres locals.

 

Contrapart local: MRDA
Data d'inici: 2000
Data d'acabament: 2002
Subvencionat per: Ajuntament de Barcelona/Barcelona Solidària 2000
Quantitat concedida: 38.464,77 €
Cost total del projecte: 97.063 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net