.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació  
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

Construcció i cobertura educativa de l'escola primària de Mundri
Sud del Sudan (2002)

La finalitat del projecte com la dels dos anteriors, és contribuir en el procés de reconstrucció d'establiments educatius, principalment, pel que fa a aquest cas, a escoles de primària a la comarca de Mundri. Es considera aquest procés com una eina bàsica per aconseguir la formació dels nens i nenes que viuen en aquella zona.

El projecte consta de dues fases. La primera és la construcció de l'edifici de l'escola. La construcció s'ha fet amb mà d'obra local i la majoria del material emprat s'ha comprat a la zona; la segona fase del projecte ha estat equipar l'escola amb mobiliari (taules i bancs) i materials educatius: llibres, llibretes, llapis, uniformes, etc. L'escola té capacitat per a dos-cents quaranta alumnes.

La situació de guerra civil que viu el Sudan ha afectat greument els infants, que han hagut d'interrompre els estudis per manca d'escoles. Fomentar l'educació, amb la creació d'escoles, obre perspectives perquè puguin normalitzar la seva vida, i els ajuda a superar els traumes de la guerra i preparant-los perquè participin activament, dintre de les seves possibilitats, en la pacificació del país. L'educació dels nens i nenes al sud del Sudan és molt precària, com s'ha dit anteriorment, per això és molt important fomentar la seva formació.

 

Contrapart local: MRDA
Data d'inici: 2002
Data d'acabament: 2005
Subvencionat per: Ajuntament de Barcelona/Barcelona Solidària 2002
Quantitat concedida: 48.700,00 €
Cost total del projecte: 113.901,21 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net